Kontakt

Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach

ulica Wielkopiecowa 1
27-200 Starachowice
tel./fax: 412754083, 783730094
e-mail: [email protected]