"Wielka Wojna nad Kamienną" - katalog wystawienniczy

Cena:20.00
Dostępny
Do koszyka

Autor: Paweł Kołodziejski
Wydawnictwo: PU Compus
Miejsce i rok wydania: Starachowice 2015
Ilość stron: 51

 

(...) "Konflikt militarny, który ogarnął Europę w latach 1914-1918 zyskał miano Wielkiej Wojny. Przekraczał on dotychczasowe konflikty swoim zakresem, liczbą zwerbowanych żołnierzy, liczbą ofiar i zniszczeń, sposobem prowadzenia walki. Była to pierwsza wojna, w której na tak dużą skalę wykorzystano najnowsze zdobycze techniki w celu usprawnienia zabijania." (...)

 

(...) Wielka Wojna przyniosła również odrodzenie się lub powstanie wielku narodowych państw, w tym Polski. Wydarzenia z lat 1914-1918 nie ominęły również terenów położonych nad rzeką Kamienną przynosząc zniszczenia, śmierć, cierpienie ludności. W sposób znaczący pogorszyły się warunki życia spowodowane samymi działaniami zbronymi a także polityką okupantów. Zniszczono Zakłady Ostrowieckie a Zakłady Starachowickie choć ocalały zanotowały ogromne straty, głównie wobec wywiezienia przez austriaków znacznej liczby urządzeń." (...)

 

Katalog powstał podczas realizacji wystawy czasowej "Wielka Wojna nad Kamienną" odbywającej się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach od 12 grudzień 2014 do 29 marca 2015 r. Projekt wystawienniczo edukacyjny realizowany był ze wsparciem Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Patriotyzm Jutra". Operatorem Programu było Muzeum Historii Polski w Warszawie.