„Miasto w cieniu fabryki. Wpływ inwestycji przemysłowych na procesy urbanizacyjne w ośrodkach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Materiały konferencji” - Paweł Kołodziejski

  • Materiały 2007
Cena:25.00
Dostępny
Do koszyka

Wydawca: Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
Wydawnictwo: PU Compus
Miejsce i rok wydania: Starachowice 2007
Ilość stron: 91

 

„(...) Przedstawione na konferencji wystąpienia dotykają wielu aspektów specyfiki miast przemysłowych, od procesów inwestycyjnych determinujących ich powstanie i rozwój, przez specyficzne cechy architektury, aż po postulaty ochrony poprzemysłowego dziedzictwa kulturowego w epoce poprzemysłowej.

Konferencja „miasto w cieniu fabryki” została zorganizowana w ramach ogólnopolskich obchodów siedemdziesiątej rocznicy budowy COP, dlatego też zagadnieniom industrializacji i urbanizacji w tym okresie poświecono szczególną uwagę.”