"Zakłady i miasto Starachowice na przestrzeni lat. Budujemy samochody. Historia widziana z okien Redakcji Gazety".

Publikacje obce

Cena:39.00

Pierwsza w historii miasta książka poświęcona wydawnictwu prasowemu.

"Budujemy Samochody" to zapis codzienności fabryki oraz Starachowic przez niemal cały okres PRL. Pozycja jest efektem kilkuletnich prac i studiów nad rocznikami "BS"oraz spotkań z ludźmi tworzącymi tygodnik. Dzięki konsekwencji i wytrwałości Autora otrzymujemy bardzo cenny przyczynek do powojennej historii miasta.