„Z dziejów przemysłu starachowickiego. Ludzie i ich dokonania. Materiały konferencji” - Ireneusz Suliga

Publikacje własne

Materiały 2003
Materiały 2003
Cena:15.00
Dostępny

Wydawnictwo: PU Compus
Miejsce i rok wydania: Starachowice 2003
Ilość stron: 85

 

„(...) Organizowane w ostatnich latach konferencje naukowe skupiły swą uwagę na zabytkowych obiektach pohutniczych w Starachowicach. Mówiliśmy o ich ochronie i metodach udostępniania turystom. Dostrzegaliśmy od początku, że dokumentując materialne dowody działalności ludzi nie sposób pominąć ich twórców.

(...) Za konieczne uznaliśmy odnotowanie dokonań twórców konstrukcji zbrojeniowych w okresie międzywojennym, jak też konstruktorów samochodów ciężarowych po II wojnie światowej. Staraliśmy się pamiętać także o tych, którzy pracując bezpośrednio w zakładzie wielkopiecowym traktowali organizm wielkiego pieca jak żywą istotę, której oddech słyszeli na co dzień, z którą nie mogli się rozstać wtedy, gdy w 1968 r. przestała ziać ogniem. Postanowiliśmy więc w trakcie konferencji przywołać pamięć St. Holewińskiego, W. Rogowskiego oraz innych ludzi, którzy bezpośrednio przy piecu, w dzień i w nocy czuwali nad procesem wytopu żelaza. Uznaliśmy, że należy utrwalić pamięć o J. Soboniu, który przez wiele lat zabiegał o to, aby Zabytkowy Zespół Wielkopiecowy był chroniony i aby powstało tu muzeum.”