„Od ekomuzeum Aglomeracji Staropolskiej do geoparku Doliny Kamiennej. Materiały konferencji” - Ireneusz Suliga

Publikacje własne

Materiały 2004
Materiały 2004
Cena:15.00
Dostępny

Wydawnictwo: PU Compus
Miejsce i rok wydania: Starachowice 2004
Ilość stron: 96

 

„(...) W trakcie konferencji „Od Ekomuzeum Aglomeracji Staropolskiej do Geoparku Doliny Kamiennej” przedstawiono dorobek naukowy prof. Jana Pazdura oraz aktualny stan prac nad powstaniem geoparku. Tematyka referatów dotyczyła także aktualnych badań nad poszczególnymi geostanowiskami, które znajdą się na terenie przyszłego geoparku.”